disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en deze informatie steeds actueel wordt gehouden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

De Deurne Oldtimer Club is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar gelinkt wordt.

Alle rechten op het materiaal op deze website komen toe aan de Deurne Oldtimer Club of aan haar licentiegevers.

Voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Deze site is niet commercieel en is niet verbonden aan welk merk dan ook.

Alle logos insignias en trademarks zijn copyright van het desbetreffende merk.

Hoewel wij alleen foto’s overnemen met toestemming van de eigenaar, kan het zijn dat ons foto zijn toegekomen waarop copyright berust. Mocht dit zo zijn worden wij hier graag van op de hoogte gebracht. Het betreffende materiaal zal direct worden verwijderd.

Gebruik geen fotomateriaal van onze site zonder ons hiervoor vooraf toestemming voor te vragen.

De Deurne Oldtimer Club is niet verantwoordelijk voor berichten gepost op deze website.

Voor de inhoud van de site is de Deurne Oldtimer Club alleen aansprakelijk zover de Nederlandse wet van kracht is.

Copyright © 2015, Deurne Oldtimer Club