reglement

1. Deelname aan evenementen van de Deurnese Oldtimer CLub staat open voor iedere bezitter van een voertuig met drie of meer wielen, ouder dan 25 jaar, ongeacht hert merk, het type, de uitvoering of de staat waarin de auto verkeerd.

2. Bij deelname aan een evenement is een inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het bedrag wordt vooraf bekend gemaakt.

3. Van iedere deelnemer wordt verwacht respect te hebben voor spullen en materialen van anderen.

4. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij binnen het Deurnese Oldtimer CLubverband zich tijdens ritten/evenementen of op de weg daarheen zich dusdanig gedraagt dat dit de goede naam van de Deurnese Oldtimer Club niet in gevaar brengt.

5. Iedere deelnemer die in strijd handelt met artikel 4. kan worden uitgesloten van verdere deelname van toekomstige evenementen.

6. Iedere deelnemer dient rekening te houden met anderen tijdens het reizen van en naar evenementen.

7. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij conflicten door nalatigheid of opzet zonder opgaaf van reden leden uit te sluiten van toekomstige deelname aan evenementen.

8. Iedere deelnemer die zich niet aan de regels wil houden kan worden uitgesloten van verdere deelname van toekomstige evenementen.

9. De Deurnese Oldtimer Club is niet aansprakelijk voor elke soort schade opgelopen bij of tijdens ritten en evenementen.

10. Bij geschillen is de uitspraak van de organisatie bindend.